Uit diepe zwarigheden

Geen audio beschikbaar
Uit diepe zwarigheden

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Willem Sluiter (1627 - 1673)
J.S. Irvine (1836 - 1887)
C.C. Scholefield (1839 - 1904)
C. de Pauw (1739 - 1803)
Uit diepe zwarigheden
Uit diepe zwarigheden

1Uit diepe zwarigheden
roep ik tot U, o Heer'!
Hoor toch naar mijn gebeden;
merk hoe ik smeke zeer.
Ik heb met vele zonden
mijn leven zeer besmet,
en tot verscheide stonden
verbroken Uwe wet.

2Indien mijn eigen harte
mij overtuigt zo zeer,
en mij beroert met smarte,
o God! Gij zijt veel meer
dan ons hart en geweten,
en Gij weet alle ding.
Niets kan U doen vergeten,
't zij groot of 't zij gering.

3Ik werp mij voor U neder
in deze mijne nood.
Laat mij niet keren weder
van U, door schaamte rood.
Bedek hetgeen geschied is,
regeer wat komen zal,
want 't mij een groot verdriet is,
dat ik zo dikmaals val.

4Maak mij bekend Uw wegen.
Leer Uwe paden mij,
zodat mijn hart genegen
tot Uw bevelen zij.
Gij zijt, Heer', recht en goedig;
Gij onderwijst en leert
de zondaar, die zachtmoedig
het rechte pad begeert.