Als ik het wond're kruis aanschouw

Geen audio beschikbaar
Als ik het wond're kruis aanschouw

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Isaäc Watts (1674 - 1748)
C.B. Burger (1897 - 1983)
Edward Miller (1731 - 1807)
Als ik het wond're kruis aanschouw
Als ik het wond're kruis aanschouw

1Als ik het wond're kruis aanschouw,
waar Christus stierf, die 't al volbracht,
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw
en 't rijkst gewin slechts schade acht.

2Verbied mij dan elk pralend woord
voor al wat niet Uw kruis is, Heer',
en laat mij, wat m' op aard bekoort,
ten offer leggen voor U neer!

3Te klein is 't offer, dat ik bood,
al waar' al 't goed der aard' mijn deel.
Uw wond're liefde, goddelijk groot,
eist alles, ja mijzelf geheel.

4Lof Hem, die door Zijn kruis en dood
gena voor zondaars heeft bereid!
Lof Hem en Zijne liefde groot,
alom en tot in eeuwigheid!