Abide with me

Geen audio beschikbaar
Abide with me

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H.F. Lyte (1793 - 1847)
Willem Sluiter (1627 - 1673)
W.H. Monk (1823 - 1889)
C. Gregor (1723 - 1801)
Abide with me
Abide with me

1Abide with me, fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord, with me abide!
When other helpers fail, and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me!

2Swift to its close ebbs out life's little day;
Earth's joys grow dim, its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O thou who changest not, abide with me!

3I need thy presence every passing hour:
What but thy grace can foil the tempter's power?
Who like thyself my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, O abide with me!

4Reveal thyself before my closing eyes;
Shine through the gloom, and point me to the skies.
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee:
In life and death, O Lord, abide with me!

5Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

6Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt Uw trouwe, o blijf bij mij, Heer'!

7’k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts Uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneschijn!

8Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer'.

9Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer', blijf mij nabij!