In Bethlehems stal lag Christus de Heer'

Geen audio beschikbaar
In Bethlehems stal lag Christus de Heer'

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J. de Liefde (1814 - 1869)
W. Croft (1678 - 1727)
In Bethlehems stal lag Christus de Heer'
In Bethlehems stal lag Christus de Heer'

1In Bethlehems stal lag Christus de Heer',
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

2Zo arm werd de Heer', der engelen Heer',
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

3Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
Dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

4Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.