Neem mijn leven, laat het, Heer'

Geen audio beschikbaar
Neem mijn leven, laat het, Heer'

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

F.R. Havergal (1836 - 1879)
C.B. Burger (1897 - 1983)
J.H. Knecht (1752 - 1817)
Neem mijn leven, laat het, Heer'
Neem mijn leven, laat het, Heer'

1Neem mijn leven, laat het, Heer',
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

2Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

3Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer', mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

4Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

5Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.

6Neem ook mijne liefde, Heer',
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.