Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.

Geen audio beschikbaar
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.J.L. ten Kate (1819 - 1889)
Jan Wit (1914 - 1980)
uit 1744
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.

1Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de Heilige Naam,
looft al wat ademt de Heere.

2Lof zij de Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

3Lof zij de Heer' die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot Zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

4Lof zij de Heer' die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de Hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat Zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

5Lof zij de Heer' met de heerlijkste Naam van Zijn Namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.