U, heilig Godslam, loven wij

Geen audio beschikbaar
U, heilig Godslam, loven wij

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.J.L. ten Kate (1819 - 1889)
W. Wesznitzer (1617 - 1685)
U, heilig Godslam, loven wij
U, heilig Godslam, loven wij

1U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,
Gij doet ons tot den Vader treden
Als koningen en priesters, Gij,
Gij, Heiland, kocht ons met Uw bloed,
Dies brengen wij U dank en ere,
En werpen w' in aanbidding, Heere!
Al onze kronen aan Uw voet.