Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Geen audio beschikbaar
Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Chris Christensen
Rikkert Zuiderveld
Chris Christensen
Maak ons tot een stralend licht voor de volken
Maak ons tot een stralend licht voor de volken

1Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wi-e haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet da-t U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

3Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen,
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft
Uw genezing door ons heen.

4E-n bouw Uw konkinkrijk in de volken,
Uw wil geschied' in de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet da-t Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons.
Bouw Uw koninkrijk op aard'!