Gebed voor Israël

Geen audio beschikbaar
Gebed voor Israël

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

R.M. McCheyne (1813 - 1843)
C.J. Meeuse
A.M. Toplady (1740 - 1778)
J. van der Waals (1868 - 1922)
uit Ierland
H.A. César Malan (1787 - 1864)
Gebed voor Israël
Gebed voor Israël

1Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw Israël herrijz'
en elk volk dit wonder prijz'.
Heerlijk zij in ieders oog
wat U tot haar heil bewoog.

2God van heerlijkheid en kracht,
Losser van ons voorgeslacht,
toon ook nu, dat U door strijd
Uw beminde volk bevrijdt.
Vel des vijands sterkten neer
en verwoest ze als weleer.

3Heere, dat het jubeljaar,
't treurend Sion vreugde baar'.
Mag de zilveren trompet
spoedig aan de mond gezet
en 't gevangen volk bevrijd
van zijn juk en dienstbaarheid?

4Waarom duldt U onze smart?
Zie de trotsheid die ons tart.
Onze heil'ge vreugd verging,
die elk plechtig feest omving.
Hoor Uw wijnstok, eens vol vrucht,
hoe z' onvruchtbaar tot U zucht.

5Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw Israël weer zij,
een opnieuw bemind en vrij,
zodat ieder volk erkent,
dat U Isrels Losser bent.