Bedezang voor de predikatie

Geen audio beschikbaar
Bedezang voor de predikatie

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over deze psalm

Auteur(s):

H. Ghijsen
D. Sanderman
Bedezang voor de predikatie
Bedezang voor de predikatie

1 O God, die onze Vader zijt;
Die t' allen tijd,
Ons Uwe tegenwoordigheid,
In Christus, wilt betonen,
Wanneer men, in Uw Naam vergaard,
Uw Woord verklaart
Zie ons nu saam daartoe bereid;
Uw Geest koom' bij ons wonen;
Ontsluit des dienaars hart en mond;
Wil hem en ons verlichten,
Opdat hij, uit Uw heilverbond,
Zichzelf en ons moog' stichten,
En wij, op Uwe leer gegrond,
Ons leven daarnaar richten.